Melding til nettselskapet

Enkelte oppdrag en elektriker utfører, kan innebære såkalt meldepliktig arbeid. Med dette menes arbeid som må meldes, og godkjennes av Arva før jobben utføres.

Eksempler på meldepliktig arbeid:

  • Utskilling/sammenslåing av anlegg (Kobling av måler)
  • Nye anlegg
  • Endring av OV (Hovedsikring)
  • Endring som påvirker KWh målingen i stor grad (elbilladere etc.)
  • Ved tilkobling av produksjonsenheter, som for eksempel solceller via vekselretter
  • Tilkobling av utstyr som kan gi store startstrømmer eller elektronisk støy tilbake på nettet (motorer, sveiseapparat, likerettere o.l.)

Kort fortalt - alle oppdrag som medfører endring i nettet, skal meldes.

Elektrikeren sender søknad til oss via vårt meldingssystem. Søknaden behandles og godkjennes av oss.

Gjelder søknaden nytt anlegg eller økning i forbruket, må det som regel foretas en prosjektering før vi kan godkjenne søknaden. Alt etter omfang av tiltaket, kan en prosjektering ta forholdsvis lang tid. Det kan derfor være lurt å være ute i god tid med henvendelsen. Medfører prosjektet store ombygginger (ny trafo, linjer osv) vil også byggetiden være forholdsvis lang. I høysesongen (mai - oktober) mottar vi fler henvendelser enn ellers i året. I denne perioden kan det ta noe tid før prosjekteringen starter.

Det er svært viktig at du og din elektriker har en god dialog slik at informasjon Arva mottar i elektrikermeldingen er så korrekt som mulig. Byggetegninger/plantegninger kan med fordel overleveres til elektrikeren. Dette vil gjøre oppgaven vår enklere som igjen bidrar til at du får tiltaktet ditt godkjent raskere.

Når prosjekteringen er foretatt sendes det et brev om anleggsbidrag til deg. Dette sendes fortrinnsvis via mail. I brevet ligger en link samt innloggingsinformasjon slik at du kan logge inn og akseptere anleggsbidraget elektronisk. Deretter får du mulighet til å laste ned en faktura. Når fakturaen betales godkjennes meldingen automatisk.

Merk at det kan gå opptil to dager fra fakturaen betales, til betalingen er registrert i våre systemer. 

Relaterte artikler