Midlertidig frakobling

Har du behov for å frakoble strømmen i en periode?

Det kan være mange årsaker til at kundene ønsker strømmen frakoblet en periode.

- Maling av hus med luftstrekk

- Skifte bordkledning

- Større oppussingsprosjekt

Uansett årsak kan strømmen frakobles midlertidig. En midlertidig frakobling må ikke forveksles med en oppsigelse av tilknytnignen. Når det foretas en midlertidig frakobling beholdes måleren og du vil forstsatt motta faktura for nettleien. 

For å få frakoblet anlegget ditt midlertidig må du ta kontakt med noen som er kvalifisert og har godkjenning til å utføre dette. De fleste installatører er prekvalifisert hos oss og har lov til å foreta utkoblinger i kabelskap. Dersom frakoblingen må utføres i nettstasjon eller i stolpe må du som kunde ta kontakt med en elentreprenør.

Relaterte artikler