Skal du bygge?

For at prosessen skal gå så smidig som mulig og at du skal få strøm til ditt behov, er det viktig at vi i Arva blir kontaktet så tidlig som mulig.

Trenger du strøm til det du skal bygge?

Start tidlig med å engasjere en installatør. Det tar tid å planlegge og bygge nett, og det er viktig at riktige elektriske opplysninger foreligger. Det må alltid foreligge en melding fra autorisert installatør ved arbeid på din elektriske installasjon. Kommunikasjon om prosjekter foregår via installatør. Sammen får vi strømmen frem til huset, hytta eller bygget ditt.

Er strømnettet ugunstig plassert?

Går det en luftlinje nært der du skal bygge, ligger det en kabel i veien, eller vil du kable en luftlinje? Da ber vi deg om å melde dette skriftlig til oss. Det er særdeles viktig at du tar hensyn til eksisterende strømnett når du skal bygge, for å unngå personskader eller skader på strømnettet. Vi må dessuten forsikre oss om at prosjektet er praktisk mulig å gjennomføre og vil fungere i forhold til driften av strømnettet.

Hvor mye vil tilknytningen eller endringen koste deg?

Flytting, omlegging av anlegg eller nybygging av nett kan innebære at du må dekke enten deler av eller hele kostnaden for endringen som må gjøres av vårt strømnett. Beløpet kan skyldes anleggsbidrag eller regningarbeid. Total kostnad vil variere fra prosjekt til prosjekt. Vi ber deg derfor om å ta kontakt for oss for riktig kostnadsoverslag. Se også artikkelen anleggsbidrag.

Ta kontakt med oss for kostnadsoverslag

På skjemaene nedenfor kan du sende inn prisforespørsler på henholdsvis fremføring av strøm, eller flytting av eksisterende strømnett. Sørg for å fylle ut alle påkrevde felt, da dette hjelper oss å gi riktig pris på tiltaket.

Trenger du hjelp med utfyllingen av skjema?

Er du usikker på hva du skal skrive, kan det være lurt å henvende seg til en elektriker (også kalt installatør) som kan hjelpe deg. Arva har avtale med mange installatørbedrifter i lokalmiljøet. Denne avtalen innebærer at installatører har lov til å arbeide på vårt nett og utfører arbeidsoppgaver på vegne av oss.

Hva skjer videre etter innsendt skjema?

Når vi har mottatt din henvendelse vil vi gjøre beregninger på om strømnettet frem til ditt bygg er sterkt nok, eller om større forsterkninger må gjøres. Et kostnadsestimat vil deretter bli utarbeidet. Dette sendes til deg for eventuell aksept eller avvisning.

For at planlegging og gjennomføring av arbeidet skal starte hos oss, må vi ha skriftlig aksept på at du godtar eventuelle kostnader som prosjektet vil koste deg. Det må i tillegg foreligge en melding fra autorisert installatør ved arbeid på din elektriske installasjon.

Synes du at saksgangen går for tregt?

Dersom du mener at saksgangen går for tregt, må du ta kontakt med installatøren din. Det kan både være hos oss og hos installatøren at ting tar tid. Installatøren vil bringe aktuelle beskjeder videre til oss gjennom vårt meldingssystem.

Innebærer byggingen også graving?

Se viktig informasjon i artikkel Skal du grave?.

Relaterte artikler