Beredskap

Strømnettet driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det vil si at vi alltid følger med på om alle som er tilknyttet vårt strømnett har strøm, og rykker ut for å reparere dersom det blir feil på en komponent i strømnettet.

Årsaker til strømbrudd

Strømnettet er bygd ut for å forsyne alle som trenger strøm. Vårt strømnett strekker seg hele 15.500 kilometer over land og undervann og består av luftlinjer, jord- og sjøkabler, nettstasjoner, og trafostasjoner. 

Strømnettet står ute og er utsatt for ytre påvirkning. Typiske årsaker til feil i strømnettet er: 

  • Klimatiske påkjenninger, som lyn, vind, kraftig snøfall mm
  • Skader som følge av uhell eller lignende
  • Graveskader på jordkabler, som følge av nærgraving
  • Påkjøring av kabelskap

Hva gjør vi ved et strømbrudd

Dersom du skulle være så uheldig å bli utsatt for et strømbrudd, så er det noen ting du bør sjekke selv, før du tar kontakt med oss. Hva du bør sjekke kan du finne her:

Dersom feilen skulle vise seg å være i vårt nett, så vil Driftssentralen kalle ut personell, som da drar ut for å lokalisere, feilsøke og gjenopprette strømforsyningen. 

Tiden det tar å gjenopprette strømforsyningen, vil variere med type feil, og hvor den er lokalisert. Noen ganger kan feilen utbedres med en gang. I andre tilfeller må vi først gjenopprette strømforsyningen midlertidig for så å gjennomføre permanent reparasjon i ettertid.

I forbindelse med ekstremvær, så vil vi ofte få flere feil på ulike lokasjoner samtidig. Vi vil da måtte prioritere hvilke feiler som det er mest kritisk å utbedre, noe som gjør at det kan ta lengre tid en vanlig å få gjenopprettet strømforsyningen.