Beredskap

Strømnettet driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det vil si at vi alltid følger med på om alle som er tilknyttet vårt strømnett har strøm, og rykker ut for å reparere dersom det blir feil på en komponent i strømnettet.

Hva er årsaker til strømbrudd?

Strømnettet er bygd ut for å forsyne alle som trenger strøm. Vårt strømnett strekker seg helt fra svenskegrensen ved Graddis til Træna, langt ute i havet, og består av luftlinjer, jord- og sjøkabler, nettstasjoner, og trafostasjoner.

Strømnettet har en veldig stor utstrekning, og er på grunn av dette utsatt for feil fra ytre påvirkning. Typiske årsaker til feil i strømnettet er: 

  • Klimatiske påkjenninger, som lyn, vind, kraftig snøfall, med mere.
  • Skader som følge av uhell eller lignende.
  • Graveskader på jordkabler, som følge av nærgraving.
  • Påkjøring av kabelskap. 

Hva gjør vi ved et strømbrudd?

Dersom du skulle være så uheldig å bli utsatt for et strømbrudd, så er det noen ting du bør sjekke selv, før du tar kontakt med oss. Hva du bør sjekke kan du finne her:

Dersom feilen skulle vise seg å være i vårt nett, så vil Driftssentralen kalle ut montørvakta, som da drar ut for å lokalisere, feilsøke, og gjenopprette strømforsyningen. Vi har avtaler med Dragefossen Kraftanlegg AS og Frost Kraftentreprenør AS, som stiller med montørvakt for hele området vårt.

Tiden det tar å gjenopprette strømforsyningen, vil variere med type feil, og hvor den er lokalisert. Noen ganger kan feilen utbedres med en gang. I andre tilfeller må vi først gjenopprette strømforsyningen midlertidig. Vi vil så gjennomføre permanent reparasjon i ettertid.

I forbindelse med ekstremvær, så vil vi ofte få flere feil på ulike lokasjoner samtidig. Vi vil da måtte prioritere hvilke feiler som det er mest kritisk å utbedre, noe som gjør at det kan ta lengre tid en vanlig å få gjenopprettet strømforsyningen.

Hva gjør vi for å forhindre strømbrudd?

Vi ønsker så langt som mulig å unngå strømbrudd i nettet. For å forhindre strømbrudd, så bygger vi ut nytt strømnett, samt gjennomfører vedlikehold på det eksisterende strømnettet. Dette kan du lese mer om her: