Fellesmåling av boenheter

Retten til å kreve fellesmåling av strøm eksisterer ikke lengre. Les nyttig informasjon og sett deg inn i reglene for fellesmålinger her.

Hva betyr det for deg som nettkunde?

Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal nå måles og avregnes hver for seg.

Relaterte dokument

Hva er en boenhet?

NVE's infobrev om vedtatt endring i kontrollforskriften

Avklaring fra NVE
 
NVE sin webside ang. individuell måling

Klagesaker behandlet av NVE

Plusskunde i borettslag

Se artikkel hos NVE ang. plusskunde i boligselskap og fellesmåling.

Ombygging fra felles til individuell måling

1. Huseier/Sameie/Borettslag innhenter tilbud fra installatør(er) og bestille ombyggingen.

2. Eksisterende felles-måler(e) som Arva fakturerer etter må ikke på noe tidspunkt røres eller fjernes.

3. Valgt installatør sender Forhåndsmelding av typen "Nytt anlegg i eksisterende - flere måleranlegg", via meldingssystemet ElSmart, til Arva. Alle installatører i Arva sitt forsyningsområde kjenner til og har tilgang til ElSmart.

4. Når meldingen er behandlet og godkjent av Arva vil installatør få utlevert målere for montering i leilighetene samt måleromkobler og strømtrafoer for kommende fellesstrøm (varme/vent./heis/gangbelysning/osv.).

5. Når overnevnte er utført sender installatør ferdigmelding(er) til Arva slik at ny(e) fellesstrøms-måler(e) kan monteres av Arva.

6. Når alle nye målere er montert må det utføres kommunikasjonssjekk mot disse og dersom forbindelsen ikke er god nok eller er helt fraværende må det etter-monteres antenner på enkelte av målerne.

7. Når kommunikasjonen er god nok vil Arva foreta en fjernavlesning av alle målerne, opprette abonnement på de nye og si opp abonnementet på gammel/gamle fellesstrøms-måler(e).

8. Til slutt vil Arva demontere gammel fellesstrøms-måler(e).

9. Gamle strømtrafoer vil ikke bli fjernet, men kortsluttes og blir stående

Fortsatt fellesmåling?

NVE har åpnet for at nettselskapene kan gi dispensasjon til å avvike fra kravet om individuell måling.

Arva har satt følgende krav for å få fellesmåling:

  • OV på maks 3 x 16 A.
  • Forbruk under 8000 kWh per år.
  • Ikke eget kjøkken per boenhet, dvs. felleskjøkken per etg. eller fløy.
  • Felles vannbåren oppvarming.
  • Felles oppvarming av tappevann.

Leiligheter i blokk