Etter målerbyttet

Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som har fått skiftet til ny AMS måler.

Måleravlesning

Etter at du har fått byttet til ny strømmåler vil din måler som hovedregel begynne å sende inn målerstander automatisk. Men i en startfase vil vi oppleve at enkelte målere ikke kommuniserer med oss. Har du fått ny måler og fortsatt får sms med oppfordring om å lese av måleren betyr det at din måler ikke kommuniserer med oss og vi ber deg om å sende inn målerstanden til oss.

Ønsker du å slå av strømmen når du forlater fritidsboligen din?

Hvis du ønsker at det ikke skal være strømforbruk på hytta når du ikke er der, ber vi deg bruke bryteren i måleren for å stenge strømmen – og la hovedsikringen på hytta være påslått når du forlater. 

Når du gjør el-anlegget ditt strømløst ved hjelp av bryteren, vil måleren rapportere at du har null kilowattimer i strømforbruk på hytta. Vi unngår da å sende ut montører på feilsøk fordi vi tror det er feil på måleren din, eller i strømnettet vårt. 

Bryteren bruker du ved å trykke på den øverste av de to oransje knappene til teksten "BREAKER OFF HERE" vises i displayet og deretter holde knappen inne i 6 sek. Du vil da høre et knepp inne i måleren og bryteren er lagt ut. For å legge bryter inn igjen må en trykke til teksten "BREAKER ON HERE" vises i displayet og deretter holde knappen inne i 6 sek.

Hvilke krav stilles til el-målere?

Hva sier Justervesenet om de nye smartmålerne?

Hvilke krav stilles til nye el-målere?

Brukermanual AMS måler

Relaterte artikler