132 kV linje Hopen - Saltstraumen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Arva tillatelse til å bygge og drive en ny ca. 13,5 km lang 132 kV kraftledning fra Hopen transformatorstasjon til Saltstraumen transformatorstasjon og en ny ca. 1 km lang 132 (66) kV kraftledning fra mastepunkt ved Nakken til Saltstraumen transformatorstasjon.
Anleggene ligger i Bodø kommune, Nordland fylke.

NVE har gitt tillatelse til at den nye 132 kV-kraftledningen skal bygges parallelt med, og på østsiden av dagens 132 kV og 66 kV luftledninger. Ledningen skal bygges med mørke H-master, og vil ha et ryddebelte på 30 meter. På strekningen mellom Saltstraumen og Hopen går det i dag to parallelle kraftledninger, en 132 kV ledning og en 66 kV ledning, som NVE setter vilkår om at skal rives.