Større tilknytninger

Større næringsvirksomhet og kraftkrevende industri over 1MW.

Steg for steg

 

For mindre tilknytninger under 1MW, slik som mindre næring og bolig, bruk denne siden

 

Det er flere steg på veien frem til tilknytning i nettet. Det er prosjektets modenhet som avgjør om du som kunde kan reservere ledig kapasitet i strømnettet, eller dersom det ikke er kapasitet i strømnettet, få en plass i kapasitetskøen.

Før du som kunde eventuelt sender en henvendelse om tilknytning, så vil vårt kapasitetskart gi en god indikasjon på om det er ledig kapasitet i strømnettet der du ønsker å knytte til det nye forbruket.