Slik kommer du i gang

Dersom du jobber med et prosjekt med et uttak på over 1 MW, anbefaler vi at du leser dette først.

Tilbake

Slik kommer du i gang med tilknytningen

Ved nye uttak og endring av uttak på over 1 MW i strømnettet, må det vurderes om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig på alle nettnivå. Dersom du er en kunde som jobber med et prosjekt med et uttak på over 1 MW, må du følge følgende steg:

  • Henvendelse om tilknytning av større innmatings- og uttakskunder
  • Oversende dokumentasjon på prosjektets modenhet

Før du som kunde eventuelt sender en henvendelse om tilknytning, så vil vårt kapasitetskart gi en god indikasjon på om det er ledig kapasitet i strømnettet der du ønsker å knytte til det nye forbruket. Snarvei til kapasitetskartet finner du øverst i artikkelen.

Henvendelse om tilknytning av større innmating eller uttak

En viktig del av ethvert prosjekt, er å avklare kostnaden og tidspespektivet for tilkytning til strømnettet. For at vi skal kunne gjøre en slik vurdering er vi avhengig av at du som kunde oversender oss følgende:

  • Forventet effekt- og energiuttak
  • Prosjektets lokasjon
  • Ønsket idriftsettelsesdato

Når vi har mottatt nødvendig informasjon, kan vi gi en grov og uforpliktende tilbakemelding på følgende:

  • Om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig
  • Hvilke nettanlegg som må etableres
  • Et grovt kostnadsoverslag og kostnadsfordeling på nødvendige nettanlegg
  • Tidsramme for etablering av nødvendige nettanlegg

Henvendelse om tilknytning av større innmating eller uttak finner du i artikkelen til høyre; Større tilknytninger.

Dokumentasjon av prosjektets modenhet

For å kunne reservere ledig kapasitet i strømnettet eller få plass i kapasitetskøen, må kundens prosjekt være modent. Kriteriene for at prosjektet er modent, finnes her:

- Kriterier for å reservere kapasitet eller stå i kapasitetskø

Du må som kunde selv sette deg inn i kriteriene og oversende tilstrekkelig informasjon på modenhet oss på e-post nettstrategi[at)arva.no

Relaterte artikler