Større tilknytninger

Større næringsvirksomhet og kraftkrevende industri over 1MW.

Det er flere steg på veien frem til tilknytning i nettet. Alt i fra kunde starter å jobbe med et prosjekt til nettavtalen er inngått og kunde kan knytte seg til nettet. Noen steder i nettområdet er det ledig kapasitet til ny produksjon eller forbruk, mens andre steder kan det være begrenset kapasitet. Her vil vi beskrive de forskjellige stegene i prosessen.

Figuren over viser prosessstegene fra forespørsel om tilknytning, til det tildeles nettkapasitet.

For mindre tilknytninger under 1MW, slik som mindre næring og bolig, bruk denne siden

 1. Forespørsel om kapasitet

  Etter utfylt skjema tildeles kunden en plass i køen over prosjekter som vurderes for reservasjon for nettkapasitet.
  Skjemaet ligger nederst på denne siden.

 2. Vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. 

  Arva gjør en vurdering om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig (en vurdering av kapasitet). I tilfeller der det er behov for investeringer vil Arva sende kunden et uforpliktende svar om kostnad og tid for tilknytning. En vurdering av driftsmessig forsvarlighet tar opp mot 6 uker. 

  Arva vil også avklare med Statnett om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig i transmisjonsnettet. 

 3. Utredning og reservasjon av kapasitet 

  Før reservasjon av kapasitet gjøres kan det være behov for videre utredning og avtale om konseptvalgutredning. Kapasiteten reserveres ved inngått avtale om koordinert prosjektutvikling og ved at kunden dokumenterer tilleggsopplysninger om sitt prosjekt i en fremdriftsplan som inneholder f.eks:
  Offentligsrettslige tillatelser (f.eks. reguleringsplaner og byggesøknad), privatrettslige avtaler, tidspunkt for investeringsbeslutning, finansieringsplan og ønsket tidspunkt for spenningssetting.

 4. Tildeling av nettkapasitet 

  Tildeling av nettkapasitet skjer ved kundens aksepterte tilbud om anleggsbidrag, det informeres om 15 % regelen. Det utarbeides en nettavtale. 

  Prosjektering og eventuelle konsesjonsprosesser er nå i gang. 

 5. Utbygging og idriftsettelse 

    

     

Vilkår for avtaler for nettleie

For kunder med stort forbruk eller spesielle behov, ønsker og krav (eks industri, ferger m.m.) benyttes REN rammeavtale. RENblad 430