Personvern - GDPR

Arva AS ønsker å beskytte og ivareta personvernet for våre kunder. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

03.12.201813:18 Anne-Stine Gjervoldstad

Arva AS ønsker å beskytte og ivareta personvernet for våre kunder. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Vi oppsummerer her kort hvorfor vi samler inn personopplysninger og hvordan vi behandler dem.
Målet er at du som kunde skal få en oversikt om vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig
Det er Arva AS ved administrerende direktør som er ansvarlig for behandling av personopplysninger for våre nettkunder. Nettkunden er personen eller bedriften som har inngått kontrakt med Arva AS.

Behandlingsgrunnlag
Arva har rettslig behandlingsgrunnlag (hjemmel) for å behandle personopplysninger gjennom en rekke forskrifter fra NVE, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Forskriftene fra NVE er hjemlet i Energiloven, og forskriften fra DSB er hjemlet i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

Innsamling
De fleste personopplysningene får vi opplyst fra deg som kunde når du inngår nettleiekontrakt med oss. Vi mottar også opplysninger fra kraftleverandør hvis det er de som oppretter nettleieavtale for deg.

Hvis du bygger nytt hus eller gjør endringer i eksisterende installasjon vil vi motta opplysninger om deg fra el installatøren din.

Vi mottar opplysninger fra inkassoselskap og offentlige myndigheter. Det kan være endringer i adresse og lignende.

Formål med behandling av personopplysninger  
Formålet med å registrere personopplysninger er å levere nettjenester til deg som kunde i henhold til de lover og regler som gjelder for nettselskap. Arva AS er underlagt NVE (Norges vassdrags og energidirektorat) og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)   

Oppbevaring, arkivering og sletting
Personopplysninger som er registrert om deg oppbevares og slettes i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Personopplysninger i kundesystemet blir slettet maskinelt, og eventuelle fysiske arkiv blir makulert.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) 
Vår nettside benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjør vi for å forstå hvordan du
bruker nettstedet, slik at vi kan bruke denne kunnskapen til på sikt å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker arva.no

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies fra nettsider. Du godkjenner bruk av cookies ved å bruke vår nettside. Du kan selv gjøre endringer i din egen nettleser og avvise alle cookies, men dersom du velger å blokkere alle cookies kan det være at du ikke får tilgang til deler av vårt nettsted.

Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger Arva AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Personopplysninger som navn, adresse, kontaktinformasjon er tilgjengelig på Arva sin kundeweb (Mitt kundeforhold). Noen opplysninger kan du selv korrigere der. For øvrige endringer, kontakt vårt kundesenter.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no