Varsel om Arbeid på linjen Fauske-Rognan

Nordlandsnett AS utfører vedlikeholdsarbeid i ukene 31 til 40 på 66kV linjen mellom Moen og Setså, totalt ca 8,5 km. Vi ber om at publikum ikke oppsøker områder det jobbes med da det kan være fare for fallende gjenstander og eksplosjonsfare i umiddelbar nærhet av arbeidsområdet.

Nordlandsnett AS utfører vedlikeholdsarbeid på 66kV linjen mellom Moen og Setså, totalt ca 8,5 km. Stykket det nå skal jobbes på går fra Moen (fv830) til Setså. Trasèen går fra Moen over Svarthammarhola (378moh), Solvikmarka, Grytvikvatnet, under Bulifjellet og ned over Setsåhøgda ned mot Storelva på Setså.

Oversiktskart over området.

I dette området blir det å foregå arbeid i ukene 31 – uke 40.

Det vil foregå arbeid med helikopter, løfting av last, arbeid med terrenggående kjøretøy, biler og lastebiler på tilkomstveier og det vil være personell i området.

Ber om at publikum ikke oppsøker områder det jobbes med da det kan være fare for fallende gjenstander og eksplosjonsfare i umiddelbar nærhet av arbeidsområdet. Ved jobb over vei vil dette varsles særskilt.

Ved ønske om nærmere informasjon om denne jobben kontaktes Nordlandsnett AS på telefonnummer 91695637.

Trond Esben Nilssen