Strømstanskart

Vi nå tatt i bruk et visuelt kart som viser nøyaktig område dersom vi har strømstans. Vi har i tillegg et kart hvor du kan se planlagte utkoblinger.

Nå kan du på et kart se nøyaktig hvor vi har strømstans

Dette gjør det lettere for deg som kunde. Strømstanskartene er vår viktigste informasjonskanal ved driftsforstyrrelser. Hele vår nettside og kartene er tilpasset mobile plattformer.

Trykk på denne linken for å se begge kartene: www.nordlandsnett.no/stromstans

Hva skjer ved en strømstans?

Vi overvåker strømnettet vårt 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året. Vi har døgnbemanning på vår driftssentral hvor det sitter høyt kompetente mennesker og overvåker vår viktige infrastruktur; nemlig strømnettet. 

Ved strømstans starter vi umiddelbart med gjenoppretting av strømforsyning og feilretting for å få nettet opp igjen. Dette løser vi gjennom en løpende dialog mellom driftssentralen vår og selskapet som vi har driftsavtale med.

Vi får «KILE-bot» ved strømstans

«Kvalitetsjusterte Inntektsrammer ved ikke-Levert Energi», eller «KILE» som vi også kaller det; er en «bot» vi får når det er strømstans på vårt nett. Vi som selskap reguleres strengt av NVE og vi i Nordlandsnett er topp motiverte for å bygge, vedlikeholde og drifte strømnettet vårt uten strømstans. Vi jobber hver dag for å ha høy leveringspålitelighet overfor deg som kunde.  

«Min side»

På «Min side» kan du gå inn og sjekke ditt forbruk som er fremstilt grafisk. Her kan du også zoome inn på dag, uke, måned og år. Eller søke på gitte datoer. Om du har hatt el-tilsyn, så ligger rapportene på dette også her. Og Og du kan se hvilke kundeopplysninger som er registrert på deg.

https://kunde.nordlandsnett.no/

Vi er også på Facebook

Om du ønsker: Følg oss gjerne på Facebook