Nye nettleiepriser fra 2020

Fra og med den 1.1.2020, økes nettleien i vårt forsyningsområde.

Vi vil fra og med den 1.1.2020, øke nettleien i vårt forsyningsområde. For en husholdningskunde, med et årsforbruk på 20 000 kWh i året, vil økningen være på ca. 220 kr i året.

God forsyningssikkerhet og elektrifisering av samfunnet

Vi jobber for å bli en god, stor og sterk aktør innenfor nettbransjen i Salten og Nordland. Dette gjør vi blant annet ved å vedlikeholde og bygge et godt og solid nett, med en meget god forsyningssikkerhet og hele 99,98 % oppetid. Dette betyr at strømmen er svært sjeldent borte.

Mye av strømnettet i området er bygd ut fra og med 1950-tallet og frem til i dag. Dette betyr at det til enhver tid er deler av strømnettet som nærmer seg slutten på sin tekniske levetid, og må fornyes. For å opprettholde den gode forsyningssikkerheten, så er det viktig å kontinuerlig fornye eldre nettanlegg

Overgangen til et lavutslippssamfunn, stiller også større krav til elektrifisering av nye deler av samfunnet. Dette omfatter blant annet transportsektoren, der man vil få el-ferger, el-busser, og landstrøm til skip, for å nevne noen. I tillegg er det økt grad av elektrifisering på andre områder, som for eksempel oppdrettsnæringen.

Dette gjør at vi må øke nettleien for 2020.

Våre inntekter blir fastsatt av myndighetene

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten vi kan hente fra kundene via nettleien. Inntektsrammene vil øke sakte men sikkert framover.

En liten økning i statlige avgifter

Staten øker sin forbruksavgift for elektrisitet med 0,30 øre/kWh for 2020, noe som bidrar til en ytterligere økning i nettleien. Forbruksavgiften for elektrisitet vil være på 16,13 øre/kWh i 2020. Denne avgiften er nettselskapene pålagt å kreve inn på vegne av staten.

Tariff for utkoblbart forbruk

Vi vil i 2020 innføre en tariff for utkoblbart forbruk. Du kan lese mer om utkoblbart forbruk her:

Priser 2020

Husholdning/hytte/fritidsbolig: Fastbeløp kr. 3150,-, energiledd vinter 21,3 øre/kWh, energiledd sommer 20,1 øre/kWh. I tillegg kommer forbruksavgift for elektrisitet til Staten.

Øvrige nettleiesatser for 2020 og 2019, kan leses her:

Relaterte artikler