Kryssing av strømlinjer

Etter en lengre periode med mye vind og opphopning av snø, ber vi turfolk om å være oppmerksom på ekstra snøhøyde ved kryssing av strømlinjer.

Særlig nå i forbindelse med påske og mye aktivitet utenfor oppkjørte løyper så oppfordrer vi foreldre til å forklare sine barn hvor farlig dette er.

Dersom det oppdages lave ledninger ønsker vi beskjed og bilder fra dere slik at vi kan iverksette tiltak. Vår driftssentral kan kontaktes på tlf. 75 53 20 00 eller send oss bilde, adresse og eventuell kontaktinformasjon til nettkunde@nordlandsnett.no.

Lav høyde opp til strømledningPå bildet vises et sted hvor det var for lav høyde opp til strømledningen, og vi fikk iverksatt tiltak.