Arva gjennomfører tiltak for å hindre koronasmitte

Som leverandør av kritisk infrastruktur har Nordlandsnett egne beredskapsplaner. Vi har nå utvidet disse slik at vår virksomhet kan bidra til å begrense smittefaren for koronaviruset.

Vårt kundemottak er stengt for fysisk besøk. Men vi vil ha normale åpningstider og vil kunne nås via våre nettsider, epost og telefon.

På generell basis følger Nordlandsnett rådene fra myndighetene og Folkehelseinstituttet. Vi vurderer løpende risiko og sårbarhet i hele vår egen organisasjon. Vi har bl.a. vurdert det slik at jobbreiser ikke gjennomføres uten at det gis særskilte tillatelser fra nærmeste leder. Det samme gjelder å ikke delta på konferanser og møter. Vi har også bedt ansatte om å etterleve tiltakene også i privat sammenheng.

Nordlandsnett er en beredskapsorganisasjon med ansvar for kritisk infrastruktur. – Vi har beredskapsplaner for en rekke ulike scenarier, sier Direktør Harald Martin Andreassen. Det er viktig for oss å ivareta sikkerheten til våre egne ansatte slik at alle er i stand til å gjøre jobben for å sikre strømforsyningen til våre kunder.

Nordlandsnett vurderer situasjonen tett og har blant annet pålagt våre ansatte ulike møte- og reiserestriksjoner, samt lagt til rette for at alle som kan, å jobbe hjemmefra. Vi følger også myndighetenes råd i forhold til karantene og våre ansatte må nå følge disse. Det er ingen kjente smittetilfeller blant våre ansatte.

Våre entreprenører utfører på oppdrag fra oss den operative beredskapen på vår kritiske elektriske infrastruktur. 

Vi vet at dette er omfattende tiltak, men vi anerkjenner myndighetenes råd. Derfor ønsker vi å gjennomføre tydelige tiltak for å unngå smittefaren av koronaviruset og bidra til trygghet for våre egne medarbeidere, samt det samfunnet Nordlandsnett er en del av.

 

 Tiltak for Nordlandsnett i forbindelse med koronaviruset - oppdatert pr. 29/5-20

 1. Det viktigste tiltaket er fortsatt å sørge for god hoste- og håndhygiene. Unngå å håndhilse og gi klemmer. Forsøk å opprettholde 1 meters avstand til personer rundt deg.                              
 2. For personell som har mulighet – skal det primært brukes hjemmekontor (sørg for at pc og annet nødvendig utstyr blir tatt med hjem). Det åpnes for at personer kan oppholde seg på jobb. Regelen om 1 meters avstand gjelder.
 3. For personell der hjemmekontor ikke er aktuelt, vil det av linjeleder tilrettelegges for å utføre arbeid med minst mulig smitterisiko.
 4. Jobbreise med offentlig transportmidler er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra direktør.
 5. Deltakelse på konferanser eller arrangementer er ikke tillatt uten tillatelse fra direktør.
 6. Møtevirksomhet skal avvikles elektronisk. Fysiske møter kan avholdes hvis det er nødvendig for max 5 personer og hvor det er mulig å ha min. 1 meters avstand mellom deltagerne. Den enkelte direktør kan gjøre unntak fra antall deltagere i spesielle tilfeller. 
 7. Kundemottakene stenges.
 8. Unngå kollektivtransport i perioder med mye trafikk.
 9. Om du har tegn / symptomer til luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber eller sår hals: Ikke møt opp på jobb – kontakt din nærmeste leder for avklaring av arbeidssituasjon. Følg folkehelseinstituttets regler for testing.
 10. Vi ber ansatte som mottar svar på testresultater for koronasmitte, orientere nærmeste leder om resultatet, slik at organisasjonen kan være orientert om smittetilfeller på arbeidsplassen.
 11. Om koronaviruset blir en langvarig pandemi vil det av driftssikkerhetshensyn kunne være nødvendig å endre godkjente turnus- og ferieplaner. 
   

Ledelsen oppfordrer den enkelte til å etterleve disse tiltakene også i privat sammenheng.

Kontakt

Nordlandsnett, Direktør Harald M. Andreassen – 951 78 755. harald.m.andreassen@nordlandsnett.no

 

Nyttige linker:

Link til Folkehelseinstituttets informasjonsside: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/  

Link til Norsk Helsenett: https://helsenorge.no/koronavirus

Link til Helsedirektoratets informasjonsside: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Link til Bodø Kommunes tiltakssider: https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/

Link til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin informasjonsside:
https://www.nve.no/koronaviruset/