Nettgigant dannes i Nord-Norge

Styrene i Bodø Energi og Troms Kraft har vedtatt å igangsette fusjonsforhandlinger mellom de to selskapenes nettselskap, Nordlandsnett og Troms Kraft Nett.

Pressemelding 22.04.2020

En fusjon vil gjøre selskapet til landets sjette største nettselskap, med en antatt verdi på ca 5 milliarder kroner.

-Elektrifiseringen av Nord-Norge kan ikke skje uten kompetente og finansielt sterke nettselskap. Kravene til tjenester og kapasitet i nettet vårt øker i rask takt og gjør at god nettdrift danner selve grunnlaget for all næringsutvikling. Med dette grepet plasserer vekstmotorene Tromsø og Bodø seg i førersetet – sammen - for å skape de beste tjenestene og den laveste nettleien for husholdningene og næringslivet i våre konsesjonsområder, sier konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen.

Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Bodø, og inngå som en del av Troms Kraft-konsernet. Troms Kraft vil bli kontrollerende eier med 60 % av aksjene. Bodø Energi vil gjennom sin 36 % aksjepost ha negativ kontroll i selskapet. Energiselskapet Dragefossen på Rognan vil ha en eierpost på 4 %.

-Det er store bevegelser på nettsida blant landets kraftselskap. Det er gjennomført store fusjoner på Østlandet og i Trøndelag, dette kommer vi til å se i våre områder også. Vi kommer derfor utviklingen i møte med å etablere dette tette samarbeidet mellom to av de største aktørene i nord. Sammen har vi den kompetansen og kapitalen som trengs for å ta steget inn i et fornybart, fullelektrisk nord, sier Arne Juell, konsernsjef i Bodø Energi.

Å eie og drifte strømnettet er en strengt regulert virksomhet. Nordlandsnett driver distribusjonsnett i kommunene Bodø, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna, samt regionalnettet i Salten. Troms Kraft nett dekker kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Senja. Til sammen har selskapene om lag 120 000 kunder.

-På tross av at inntektene reguleres av Norges vassdrags- og energidirektorat, eksisterer det likevel incentiver til å tjene penger. I dette systemet belønnes selskapene etter effektivitet. Erfaring viser at større skala på selskapene vil gi høyere lønnsomhet. Vi løfter oss nå opp i nasjonal klasse hva angår størrelse. Vi forventer derfor at en fusjon vil øke verdiene og potensialet for utbytte til våre offentlige eiere ytterligere, sier Semmingsen.

God nettdrift setter store krav til tilstedeværelse i hele nettets utbredelse, det planlegges derfor ikke med vesentlige kutt i bemanningen.

-Vi er allerede en svært distribuert organisasjon med personell spredd over hele regionen. Dette vil det ikke bli store endringer i. Synergieffektene ligger særlig i systemkostnader, her vil det være mulig å hente inn store innsparinger, som i sin tur vil gi lavere nettleie for våre kunder enn de ellers ville fått. Ambisjonen er billigere og bedre nett, enkelt og greit, sier Juell.

Selskapene tar sikte på å kunne ta en endelig beslutning om fusjon primo mai 2020, med virkning fra 1. januar 2021.

Kontaktpersoner:

Arne Juell, konsernsjef Bodø Energi, telefon 900 88 756

Semming Semmingsen, konsernsjef Troms Kraft, telefon 915 77 915