Spenningssetting av ny 132 kV kraftledning fra Finnfjord til Silsand

Den nye 132kV kraftledningen fra Finnfjord til Silsand skal settes i drift fra 7.mars 2022. Hele anlegget på ca 8km vil være spenningssatt fra denne dato.

Behovet for en forsterket linje mellom Finnfjordbotn og Silsand har vært tydelig gjennom mange år. Til grunn for dette ligger den positive utviklingen i Midt-Troms, med mange nye industrietableringer. Sjømatnæringen spesielt har hatt en formidabel utvikling, og flere nye industriprosjekter venter på realisering. Dette er derfor en viktig milepæl  når vi nå setter i drift den nye 132kV kraftledningen fra Finnfjord og over til Senja. Denne nye linjen er første del av satsningen i regionen for å kunne møte fremtidens behov.

Kraftledningen består av 2 km jordkabel fra Finnfjord AS til Finnfjordbotn, 4 km luftlinje fra Finnfjordbotn til Nygård og 2 km sjøkabel over Gisundet fram til Silsand. Den gamle linjen som går i parallell vil fremdeles være å anse som spenningssatt fram til den blir demontert våren 2023.

Etter spenningssetting og utover våren/sommer 2022 vil det pågå opprydding etter anleggsarbeidene.

Den gamle linjen vil være i drift i prøveperioden og vi vil vente til vinteren 2023 før vi demonterer luftlinjen for å unngå unødvendige spor i naturen.

 

Arva takker for tålmodigheten til alle som er blitt berørt av prosjektet, både som grunneier, nabo, bruker av turområdet og trafikanter.

Annonse Troms Folkeblad 7. mars.2022