150.000,- i støtte til naturstier i Bodømarka

Nordlandsnett AS har gitt tilsagn om å støtte Bodømarkas Venners tiltak om utvidelse av naturstier i Bodømarka med 150.000 kroner.

For å styrke og sikre strømforsyningen til hele Bodø by, legger Nordlandsnett nye strømkabler fra Breiva, som i stor grad følger lysløypetraseene inn mot sentrum. Dermed spares marka for nye naturinngrep og anleggsarbeidet blir litt enklere.

– Ettersom disse lysløypene ble opparbeidet av Bodømarkas Venner i sin tid, finner vi det naturlig å gi ei håndsrekning til nye dugnadstiltak til glede for folk flest, sier administrerende direktør Harald M. Andreassen i Nordlandsnett AS til Avisa Nordland (AN+).

– Prosjektet vi holder på med her er svært viktig for å styrke og sikre strømforsyningen til hele Bodø by. Vi håper at anleggsarbeidene snart kan fullføres slik at ulempene i forhold til turgåere kan holdes på et minimum, legger han til.

Tiltaket går ut på å utbedre adkomsten til Bestemorenga og Hunstadlia fra nord og vest. Spesielt utbedring av adkomsten fra Jensvolldalen og Svartlia, ligger høyt på ønskelisten.

I en pressemelding fra Bodømarkas Venner sier styreleder Jens Viggo Limstrand følgende:

- De siste årene er noen av naturstiene i Hunstadlia oppgradert, noe som har ført til stor økning i bruken av området. Daglig går 200–300 personer over toppen, hele året. I disse koronatider viser turtellerne enda større trafikk.

Han sier videre til Avisa Nordland(AN+):

- Bodømarkas Venner er svært glade for Nordlandsnett sitt bidrag. Det gir en økonomisk grunnmur som vi kan bygge videre på til en «storspleis» som realiserer prosjektet. I beste fall kan oppgradering av stiene i nord – vest starte i sommer. Da trenges også flere dugnadshender som vi håper å rekruttere fra de beboerne som drar direkte nytte av tiltakene.

an.no
Planskisse
Planskisse for Hunstadlia
an.no
Harald A og Jens Viggo
Harald A og Jens Viggo