Utlegging av sjøkabel

Lovund

Sjøkabelen er nå lagt og det arbeides med landtaket på Lovund. Sjøkabel

Entreprenør i gang med arbeidene med ny nettstasjon og antatt ferdigmedato er medio februar. Deretter starter arbeid med koblingsanlegget og går alt etter plan vil omlegging fra gammel til ny stasjon starte i løpet av våren

Landtak