Nordlandsnett og Siemens inngår rammeavtale

17. desember 2019 signerte Nordlandsnett en rammeavtale med varighet på 3 år, og mulighet for forlengelse med 3 + 2 år.

I løpet av de neste seks til åtte årene skal Nordlandsnett bygge tre helt nye, samt utvide og oppgradere flere eksisterende transformatorstasjoner. Etter arbeid i over ett år med anskaffelsen, er rammeavtale om kjøp av alt elkraftteknisk materiell på plass. 17. desember 2019 signerte Nordlandsnett og Siemens rammeavtalen, som har en varighet på 3 år, med mulighet for forlengelse med 3 + 2 år.

Gjennom rammeavtalen får Nordlandsnett tilgang til verdensledende teknologi fra Siemens; blant annet 132 kV koblingsanlegg med ren luft og vakuumbrytere, kontroll- og fellesanlegg, og relevern. Materiellet vil bli benyttet i nye anlegg, samt til å bytte ut komponenter i eldre transformatorstasjoner. Dette vil bidra til at Nordlandsnett fortsatt kan drifte på en rasjonell og effektiv måte, også tilpasset nytt forbruk i forsyningsområdet. Videre vil det kunne være behov for komponenter tilpasset nye typer forbruk og innmatinger; som for eksempel landstrøm til båter og strømproduksjon fra solceller.

Gjennom samhandling skal Siemens selv prosjektere leveransene av materiell. Dette betyr tidlig klargjøring av sentrale usikkerheter, skaper forutsigbarhet i gjennomføringen, og reduserer risiko for endringer og merkostnader. Vi vil dermed kjøpe riktig stasjonsmateriell, uten behov for prosjektering utført av en tredjeparts konsulent. Vi sparer følgelig tilhørende konkurranseutsetting av både prosjektering og leveranse fra gang til gang. Samtidig får vi svært gunstige priser. Denne rammeavtalen vil gjøre stasjonsbygging effektiv og kostnadsbesparende.

Siemens har som mål å bli karbonnøytral innen 2030. Dette er forenelig med vårt ønske om å være en verdiskapende rolle i regionen til det beste for klima og miljø. Vi har tro på samarbeid med en slik leverandør som Siemens er viktig for å kunne finne riktige klima- og miljøvennlige løsninger.

Vi ser frem til godt samarbeid med stor faglig kompetanse sammen med Siemens.

Kjell Pettersen (Siemens), Harald M. Andreassen (Nordlandsnett)