Pågående anleggsarbeid

Hopen - Soløyvannsveien og 132 kV omleggingslinje rundt Hopen
Oppdatert 24.02.21

Entreprenøren er nå igang med demontering av gamle linjer i området rundt Tranmyra og mot Hopen. Linjetrase merket med grønt strek på bildet.

Her vil det foregå transport med ATV og snøskuter fra riggplass på grusbanen og innover mot Tranmyra.

I forbindelse med demontering kan det ligge gamle liner på bakken. Disse er ikke strømførende og således ikke farlige. Entreprenøren prøver å demontere linja slik at den ikke er til hinder for ferdsel i terrenget men vi ber om at folk er ekstra oppmerksomme når de er i dette området.

Etterhvert vil det bli helikoptertransport fra riggplass på Tverlandet og inn mot Tranmyra og Hopsfjellet for å ta ned gamle stolper.

Neste uke vi det også foregå arbeid på linja som går ovenfor Iris