Sjøkabelfeil Helligvær

Feil på kabel som forsyner Helligvær

Søndag morgen den 04 november, oppsto det en del utfall på strømen ut til Landegoe og Helligvær. Dette har generert i et sjøkabelbrudd nært landtaket på Ytre Bågøy. 

Det er nå satt ut 3 stk aggregat for å forsyne de berørte kunder på Helligvær. Nordlandsnett vil i korte perioder ha behov for stopp av aggregatene for ettersyn, men det vil på forhånd bli sendt ut SMS varsel til alle berørte. 

Nordlandsnett vil oppfordre kunder på Helligvær til å begrense strømbruken inn til sjøkabel er reparert. Estimert rettetid vil være rundt ca 15 november

Ved andre strømbrudd som ikke er varslet kontakt Nordlandsnett på 755 32 000.