Ny 132 kV linje Hopen - Soløyvannsveien og 132 kV omleggingslinje rundt Hopen

Skoging av de nye traseene er i hovedsak utført.

Skogrydding av de nye traseene har vært utført av skogentreprenør Silvanord AS

Mesteparten av ryddingen har foregått manuelt med motorsag. Større skogteiger er ryddet med skogsmaskin.

Det er nødvendig at vi rydder en bredde på 30 meter, for å sikre at trær ikke kan falle ned på linjene og forårsaker strømbrudd.

Linjebyggingen er nå startet opp med fundamentering av master, og den største anleggsaktiviteten med linjebygging vil være i 2020. 

Vi oppdater nettsidene jevnlig om prosjektets framdrift, kommende aktiviteter og berørte områder.