Rydde busker og trær langs Olav V gate i Bodø

I forbindelse med fremføring av ny strømforsyning til Avinor, vil vi i uke 35 rydde en del busker og trær på strekningen fra Vestbyen transformatorstasjon til Langstranda.

Arva arbeider med fremføring av ny strømforsyning til Avinor og annen fremtidig virksomhet på Langstranda. Fremføringen vil omfatte etablering av en ny kabeltrase fra Vestbyen transformatorstasjon til Langstranda.

Kabeltraseen vil etter avtale med grunneier i hovedsak bli anlagt i støyvollen som går langs Olav V`s gate. I denne forbindelse vil det være behov for å rydde en del busker og trær langs traseen. Arva har engasjert Norsk Revegetering AS til å utføre dette arbeidet.

Ryddingen er planlagt gjennomført i uke 35, med oppstart 29. august.  Arbeidet med replanting i traseen vil bli utført våren 2024.