Regional kraftsystemutredning midtre Nordland

Den regionale kraftsystemutredningen beskriver dagens kraftsystem, samt den forventede utviklingen i produksjon og forbruk av elektrisk kraft i et området. Målet med utredningen er å sikre en samfunnsmessig rasjonell utvikling av det elektriske kraftsystemet.

Hvorfor utarbeides det en regional kraftsystemutredning?

Myndighetene har, gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat, pålagt noen større regionale nettselskap å utarbeide en regional kraftsystemutredning for sitt område.

Nordlandsnett er et av disse selskapene, og har ansvar for å utarbeide en regional kraftsystemutredning for midtre Nordland. Dette omfatter området fra Tysfjord i nord, til og med Lurøy kommune i sør.

Dersom du ønsker å lese mer om regionale kraftsystemutredninger, så finner du det her:

Den regionale kraftsystemutredningen gir en oversikt over det elektriske kraftsystemet i dag, samt den forventede utviklingen av produksjon og forbruk. Videre gir utredningen en oversikt over forventede investeringer i regionalnettet framover

Link til kraftsystemutredningen finnes på høyremenyen.

Kraftsystemutredning for midtre Nordland 2020