NVE PlanNett

I PlanNett finner du nettselskapenes planer for nye utbygginger i strømnettet, i regionalnettet.

Per i dag inkluderer oversikten kun utbygginger i det regionale distribusjonsnettet (tilsvarende fylkesveier for veinettet). Innen november 2022 vil løsningen også inkludere utbygginger i Statnetts transmisjonsnett (europaveiene). Utbygginger i det lokale distribusjonsnettet (kommunale veier) vil ikke inngå i oversikten.

Informasjonen er inndelt i en utredningsportefølje og en tiltaksportefølje. Utredningene er analyser som dokumenterer nettselskapenes forarbeider før valg av tiltak. Tiltakene er konkrete utbygginger som nettselskapene planlegger å gjennomføre. Disse må som regel gjennom omfattende konsesjonsbehandling hos myndighetene (NVE) før de eventuelt får byggetillatelse.

Informasjonen i PlanNett er begrenset til nøkkelinformasjon som årsak, omfang, deltagere, geografisk plassering, status og milepælsplan. Man ser også om tiltaket har fått byggetillatelse eller ikke.

PlanNett er under løpende utvikling
PlanNett er under utvikling, og vi vil gjerne høre dine forslag til videre utvikling. Svar på spørreskjemaet her, eller send oss en mail direkte.

Kontaktinformasjon:
Rakel Utne Holt
Produkteier
rauh@nve.no

Nikolai Yde Aksnes
Produkteier
niak@nve.no