Forbruksavgift

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk.

Avgiftssatser 2022

Full sats

Forbruksavgiften i peroden 01.01.22 - 31.03.22 blir på 8,91 øre/kWh eks. mva. I periode 01.04.22 - 31.12.22 er forbruksavgiften 15,41 øre/kWh eks. mva. Denne satsen omfatter bl.a. kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Redusert sats

For elektrisk kraft som brukes til industri- og bergverksproduksjon, produksjon av fjernvarme, datasentre med uttak over 0,5 MW og til skip i næring gjelder det en redusert sats.

For 2022 er den reduserte satsen 0,546 øre/kWh.

Fritak fra avgiften

Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. Eksempler på fritak er kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel

Nærmere beskrivelse om regelverket kan du lese om på Skatteetaten sine nettsider.

Søke om redusert sats eller fritak fra avgiften?

Logg inn på Mitt Kundeforhold for å levere skjema.

Etter innlogging benyttes menyvalget "Min Profil" og deretter "Skjemaer".