Elhub

Hva er Elhub?

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part. Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge.

Elhub for sluttbruker

En sluttbruker er en privatkunde eller bedriftskunde på et målepunkt, og vil enten forbruke eller produsere strøm. Sluttbruker har en nettleiekontrakt med netteieren, og en kraftleveransekontrakt med en kraftleverandør. Elhub inkluderer en løsning der sluttbrukere kan logge inn og se, kontrollere og gi tilgang til egne data lagret i Elhub. 

Klikk her for login til Elhub for sluttbruker.