Byggestrøm

Trenger du Byggestrøm eller en midlertidig tilknytning?

Trenger du en midlertidig forsyning, for eksempel ved oppføring av bolig, kan du leie en byggestrøm- kasse/sentral. Arva leier ikke ut slike, men det er flere ulike bedrifter som leier ut små og store byggestrøm- kasser/sentraler. Ta kontakt med utleiere av byggestrøm for å forhøre deg om pris.

Ved bestilling sender valgte utleier inn en ElSmart-melding* til oss og etter at meldingen er godkjent sørger han for oppsett og tilkobling. Du som kunde hos utleier vil normalt også stå som nettkunde på kasse-abonnementet. (* ElSmart er meldingssystem mellom elinstallatør og nettselskap)

Byggestrømkassen bør plasseres i umiddelbar nærhet av vårt eksisterende nett, som f.eks. ved nettstasjon, gateskap eller stolpe (skal ikke monteres på noen av disse). Ved nær plassering vil behandlingstiden på meldingen bli betraktelig lavere enn ved plassering der vi ikke har eksisterende forsyningsnett eller ved melding om permanent tilknytning. Normalt vil meldingen bli behandlet innen en uke etter at vi mottar den. Kasseutleier kan i de fleste tilfeller sørge for oppsett av kassen og tilkobling til vårt nett. Uansett så skal tilkoblingen kun utføres av firma som er prekvalifisert og godkjent av Arva. All kabling mellom kasse og forbrukspunkt(er) er kundens ansvar.

Ved opphør av kasseleie skal dette meldes til utleier som sørger for å lese av måler, demontere kasse og rapportere dette til Arva via ElSmart. Når kassen er demontert og melding er sendt til Arva vil nettabonnementet opphøre. Det vil tilkome en til- og frakoblingskostnad på nettleiefaktura. Pris for til- og frakobling er: Nordland 770,- og Troms 2620,-.

Det er også mulig å benytte stikkledningen inn til boligen som tilførsel til "byggestrøm" i anleggsperioden. Dette forutsetter at stikkledningen er lagt permanent (nedgravd) og at tilknytningsskap er montert (måler skal monteres i tilknytningsskap). Ofte er dette en billigere løsning enn å leie byggestrøm- kasse/sentral. Forhør deg med din elinstallatør/elektriker om denne muligheten.