Kabelfeil på Hunstad

To kabel-feiler på Hunstad.

Arva har to høyspent kabler som har feilet på Hunstad i Bodø. I den anleding skiftes begge kablene ut med nye høyspentkabler.

Hunstadveien opp til Skogsveien/Teigen er graving og trekking av kabel gjennomført. 

Fra Eivind Berggravsvei opp til Krysset Olav Duunsvei (Tingvold) har det nå blitt skoget, og gravearbeidet tar til i løpet av uke 49. Det settes på to arbeidslag for å bruke minst mulig tid på utskiftingen av kabelen. Trasè vil være ferdig ca uke 2 i 2022 og arbeidet ferdigstilles rundt uke 3 eller 4.

Arva beklager ulempene dette eventuelt vil medføre

Driftssentral
Oversiktsbilde høyspentkabler Hundstad
Bilde av høyspentkabler som skal skiftes ut på Hundstad på grunn av feil