Nettleiepriser 2021

For 2021 beholdes nettleien uendret fra 2020.

Nettleieprisene i vårt forsyningsområdet blir uendret for 2021. 

Vi har slått oss sammen med Troms Kraft Nett, og skifter navn til Arva den 1.1.2021. For 2021 vil vi ha ulik pris- og tariffstruktur i nettområdet år. Grunnen til at det tar tid å få en felles pris- og tariffstruktur for hele nettområdet, er fordi Troms Kraft Nett og Nordlandsnett historisk sett har en ulik pris og tariffstruktur. 

Videre kommer det nasjonale føringer fra NVE på hvordan nettleietariffer skal utformes i 2021. Vi vil da uansett måtte tilpasse tariffene våre til dette, og velger derfor å bygge en ny lik pris- og tariffstruktur for Arva på de nye føringene.

 

Relaterte artikler