Fusjonen vedtatt - navn og direktør valgt

Fusjonen mellom Nordlandsnett og Troms Kraft Nett er vedtatt, navn er valgt og direktør er tilsatt.

Pressemelding 27.10.2020

Fusjonen vedtatt

I april 2020 ble det offentliggjort at Troms Kraft og Bodø Energi hadde blitt enige om å igangsette fusjonsforhandlinger for sine nettselskap Troms Kraft Nett og Nordlandsnett. Begge disse nettene var fra før blant landsdelens største, og vil etter sammenslåingen være landets sjette største nettselskap, med en nettkapital på 4,1 milliarder kroner.

15. oktober 2020 ble det holdt generalforsamling i begge nettselskapene, hvor beslutningen om fusjon ble vedtatt. Nå gjenstår det bare godkjenning fra NVE før fusjonen gjennomføres.

-Dette er en stor begivenhet for oss som selskap. God og effektiv nettdrift kommer til å være avgjørende for å lykkes med den grønne omstillingen vi står overfor, og vi kjenner oss helt sikre på at innbyggerne og næringslivet i Bodø og Tromsø og i de øvrige kommunene i vårt nett kommer til å få det beste tilbudet til den laveste prisen i framtiden, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft AS og Arne Juell, konserndirektør i Bodø Energi AS, i en felles uttalelse.

Det nye selskapet blir en del av Troms Kraft-konsernet, og får hovedkontor i Bodø.

Nytt navn

Selskapets navn blir Arva.

Ordet stammer fra nord-samisk og betyr energi, viljestyrke. Navnevalget signaliserer en sterk tilhørighet til nord, og en forpliktelse til å levere gode tjenester til alle innbyggere. Som et ledd i arbeidet med navnet er det inngått et samarbeid med Sametinget med mål om å utarbeide et sett med tiltak som til sammen skal bringe selskapets kommunikasjon og samhandling med det samiske samfunnet framover.

-Det samiske samfunn oppfordrer hele tiden til å ta i bruk mer av det rike, samiske språket. At beslutningen ble tatt i den samiske språkuka ser vi på som ekstra gledelig, det viser nytten av slike markeringer. Vi synes det er positivt at Troms Kraft tar kontakt med oss og ber om råd, ettersom vi ser det som vår oppgave å veilede i slike prosesser, sier Inger Marit Eira-Åhren, direktør i Sametinget.

Arva har også en betydning på norsk, og spiller med sin a-ending på den nordnorske dialekten og på arven fra kraftpionerene. Ordet understreker også selskapets bærekraftsansvar - den arva vi overlater til neste generasjon.

Direktør tilsatt

Arvas første direktør blir Eirin Kjølstad. Hun har i dag stillingen som administrerende direktør i Troms Kraft Nett, hvor hun har vært siden 2019. Før det har Kjølstad, som er oppvokst i Ballangen, hatt ledende stillinger Telenor, Narvik Energinett og Statkraft. Kjølstad er utdannet elektroingeniør fra Narvik ingeniørhøyskole og siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø. Hun har i tillegg en master i ledelse fra BI.

-Jeg ser fram til å ta fatt på jobben med å fusjonere selskapene, det blir en formidabel oppgave som jeg går til med stor respekt. Jeg gleder meg til å arbeide sammen med kompetente medarbeidere i både Troms og Nordland. Sammen skal vi få til et slagkraftig nettselskap som ikke bare blir blant de største og mest effektive nettselskapene i landet, men også en viktig tilrettelegger for det grønne skiftet i landsdelen, sier Kjølstad

-Det siste året har jeg blitt godt kjent i Tromsø og jeg ser nå frem til å lede det fusjonerte selskapet fra Bodø. Bodø er ett av mine studiesteder og jeg har tatt vare på nettverket fra den tiden. Jeg føler derfor at jeg har et godt utgangspunkt for å få til et godt samarbeid mellom de to største byene i nord, sier hun.

Kontaktpersoner:
Semming Semmingsen, konsernsjef Troms Kraft, 915 77 915
Arne Juell, konsernsjef Bodø Energi 900 88 756
Eirin Kjølstad, administrerende direktør Troms Kraft Nett, 905 65 329
Mariann Meby, forretningsutvikler Bodø Energi, 952 06 004
Stein-Gunnar Bondevik, samfunnskontakt, Troms Kraft, 974 08 801