Spenningssetting av nytt 132 kV kabelanlegg Soløyvannsveien - Tjønndalen

Spenningssetting etter etablering av ny 132 kV kabel fra Soløyvannsveien til Tjønndalen (Oppdatert 27.01.2021)

Den nye kabelforbindelsen mellom Soløyvannsveien og Tjønndalen er nå blitt spenningsatt . Etter spenningsetting vil den siste finpussen langs kabeltraseen bli gjort våren 2021. Skuldre og skråninger skal fylles til og skjæringer og andre skader settes i stand og prepareres, samtidig som det aller siste av anleggsavfall skal ryddes og fjernes.

Når kabelarbeidene er ferdigstilt, kan brukerne av Bodømarka glede seg over at de berørte partiene har fått en bedre standard enn de tidligere har hatt ved at grunnen er forsterket, tracéene er blitt bredere og vanskelige partier er blitt rettet opp og ordnet på, samtidig som hele befolkningen i vår stadig voksende by kan glede seg over nok og stabil strømleveranse til lys og varme i nye ti-år framover

Nordlandsnett vil beklage til alle som har blitt berørt av prosjektet og som ikke fikk benyttet turområdet slik de ønsket i perioden prosjektet pågikk. Samtidig håper vi at du har forståelse for at dette er et tiltak som måtte utføres.