Rør lagt av andre

Informasjon om rør til stikkledning

Vi opplever vanskeligheter med å innhente dokumentasjon på allerede forlagte rør. Nordlandsnett har den innstillingen at vi ikke ønsker å overta stikkledninger vi ikke får samsvarserklæring på. Samtidig har flere av dere kommentert at dere ikke vil samsvarserklære stikkledningen når dere ikke vet tilstand på røret. 

 

Nordlandsnett  er i ferd med å prekvalifisere graveentreprenører. Hensikten er at disse skal bli opplært i våre krav til rørtraseer slik at det blir enklere for prekvalifiserte installatører å få inn dokumentasjon på allerede forlagte rør.

I de tilfeller privatperson legger rør/graver selv forsøker vi alltid å innhente dokumentasjon i form av et egenerklæringsskjema. I skjemaet fylles det inn gravedybde, omfyllingsmasser og legges ved bilder. Dersom det ikke er å oppdrive har vi i flere tilfeller krevd at røret skal tolkes og tolkerapport vedlegges.

En rørtolk er en enhet som føres inn i røret gjennom hele rørets lengde. Enheten er 8% mindre en indre diameter på røret. De aller fleste SN8 rør tåler 10% deformasjon før ringstivheten til røret svekkes. Dersom tolkeenheten går gjennom røret, godkjenner vi røret. Dette sier selvfølgelig ingenting om forlagt dybde, men denne kan kontrolleres ved å ta stikkprøver av gravedybder.

 

Dersom Nordlandsnett skal ta regningen for gravearbeidet, må dette meldes til Nordlandsnett sammen med forhåndsmeldingen. Dokumentasjon skal legges inn i elsmart meldingen og være produsert av graveentreprenør eller installatør.