Saksgangen til en nettmelding

Hva skjer når installatør sender melding til nettselskapet?

Dersom en instalaltør skal gjøre noe i din bolig som er meldepliktig, må han sende en søknad til det lokale nettselskapet.

En slik søknad skal innholde all informasjon vi trenger til å kunne gjøre en vurdering. Det kan være alt fra å bytte en måler til en forespørsel som krever nettutbygging.

Når en melding sendes inn til oss får du en kvittering på mail. Denne må du gå igjennom å se om informasjon vi har mottatt fra instalaltør er riktig. Det er viktig for videre saksgang at all relevant informasjon oversendes oss så tidlig som mulig.

Når vi mottar meldingen gås den kjapt igjennom på leting etter feil. Det kan være kundenavn, adresse eller målernummer. Dersom en feil oppdages sendes meldingen i retur til instalaltør med pålegg om å rette.

Etterhvert vil meldingen tildeles en saksbehandler. Denne gjør en prosjektering for å se om vi har kapasiteten som forespørres i meldingen. Dersom vi ikke har det, prosjekteres en ny løsning som sendes ut til ulike entreprenører for å forespørre pris. 

Dersom anlegget blir svært komplisert og kostnadsmessig stort, varsler vi deg som kunde før vi innhenter tilbud.

Når tilbud mottas beregner vi et anleggsbidrag som du må akseptere og betale før meldingen godkjennes. 

Deretter starter selve montasjearbeidet. Alt etter hvor stor oppdraget er tar det hele alt fra noen dager til flere år. 

De fleste oppdrag gjennomføres på to måneder.

Når instalaltør er ferdig skal han sende ferdigmelding. Denne er viktig både for oss, og for deg som kunde. Måleren blir ikke registrert på deg før vi har fått melding fra instalaltør at han er ferdig. Instalaltør vil heller ikke få betalt fra oss før ferdigmeldingen er mottatt og godkjent. 

Nordlandsnett benytter din installatør for å utføre enkle oppdrag i vårt nett. Det kan være montering av måler, legging av stikkledning og kobling av kabel i vårt kabelskap. instalaltør fakturere oss og vi viderefakturerer deg. 

Vi får mange spørsmål om ikke heller instalaltør kan fakturere kunde direkte for å spare et ledd. Det er i og for seg greit, men det er viktig å vite at vi ikke har noen påslag på fakturaen fra instalaltør. Anleggsbidrag er også unntatt fra mva, så lenge fakturaen kommer fra et nettselskap. Det vil derfor i de aller fleste tilfeller være billigere for deg dersom fakturaen kommer idrekte fra oss.