Aktuelle utbyggingsprosjekter

Det pågår til enhver tid utbygging av strømnettet, både gjennom nybygging av nett samt fornying av eksisterende nett. Her gis en oversikt over de største prosjektene våre.

Test