For installatør - Utlevering av målerkomponenter

-

Arva Troms har standardisert utvalget av lagerførte strømtrafoer. Avvik fra dette medfører ekstra bestilling og vil medføre endring av anleggsbidrag. Se brosjyre for lagerførte trafoer her.

Lagerførte trafoer: 

Typebetegnelse Omsetning Ytelse Klasse Tegniske data / Mål for skinne / kabeldimensjon
IA60B31 150/5 0,1-2,5VA 0,2S skinne 30x10mm Ø24,5mm
IA70B41 300/5 0,1-3VA 0,2S skinne 15x40/30x30mm Ø35mm
IA70B41 600/5 0,1-5VA 0,2S skinne 15x40/30x30mm Ø35mm
IA85B61 600/5 0,1-5VA 0,2S skinne 15x60/30x50/30x40mm Ø43mm
IA85B61 800/5 0,1-5VA 0,2S skinne 15x60/30x50/30x40mm Ø43mm
IA85B61 1200/5 0,1-5VA 0,2S skinne 15x60/30x50/30x40mm Ø43mm
IA140B102 2000/5 0,1-5VA 0,2S skinne 100x30mm
IA140B102 2500/5 0,1-5VA 0,2S skinne 100x30mm
IA140B103 3000/5 0,1-10VA 0,2S skinne 100x50mm
MOK 230 NA   NA 4A, 50kA sikring
MOK 400 NA   NA 4A, 50kA sikring