Prisforespørsel for flytting/omlegging av eksisterende strømnett