Midlertidig fra- og tilkobling

Viktig informasjon:
Merk at ved arbeid på inntak (eksempelvis bytte av kortslutningsvern) skal installatør kontaktes da forhåndsmelding er påkrevd og må fylles ut av installatør. Standard leveringstid for fra/tilkobling er 2 uker (10 virkedager). Du kan her velge ønsket leveringsdato dersom denne er 2 uker frem i tid. Arva vil kontakte deg dersom ønsket leveringsdato ikke kan overholdes. Er ønsket leveringsdato mindre enn 2 uker frem i tid vil levering kun gjennomføres ved ledig kapasitet.

Gjeldende pris:
Kr 2500,- inkl. mva