Oppsigelse av byggestrøm

  

Viktig informasjon:
Abonnementet på kassen gjelder til det blir sagt opp. Oppsigelsestiden er 14 dager. Dersom kassen ønskes fjernet innen 14 dager påløper ekstra kostnader. Husk å klargjøre kassen for nedtak/frakobling, og husk at kassen må være ulåst.