Evenesdal - 24kV kabel og line

Arva oppgraderer nett på strekningen Ekornes - Myrland i Saltdal kommune

Evenesdal

På strekningen fra Ekornes gjennom Svarven veitunell til Myrland skal det legges 1 km ny jordkabel og bygges 0,7 km ny høyspent linje. Kabeltilknytningen til linjen på Stormoen blir bygget om og på Myrland blir det satt opp en ny nettstasjon og noe lavspentnett blir oppgradert.

Utførende entreprenør er Dragefossen. Prosjektpris 2,5 mill.kr.

2,7 km luftlinje fra 1956 kan da saneres og vi oppnår redusert risiko for havari og forbedrer leveringskvaliteten i forsyningsområdet.

Byggingen starter våren 2020 og vil være ferdig påfølgende høst.

Vi ber trafikanter om å være oppmerksom på arbeidene langs veien i nevnte område.

 

Tekniske data:

Anlegg som bygges:
Kabel hsp.: 24 kV TSLF-OJ 3x1x95 mm2 Al
Hengekabel: 24 kV AXCES 3x70 mm2 Al
Stolper, kompositt
Kabel lsp.: TFXP 4G240 mm2 Al
Nettstasjon: Møre MiniMaxi, Stålplate mørkgrå, Valmtak av glassfiber RAL7024
Høyspentanlegg: ABB Safering/Safeplus CCV
Trafo: 100 kVA 22/0,24 kV Miljøolje (K-olje)

Linje som rives:
Byggeår 1956
Massiv stål line (Fe 1x16)
Stolper, kreosotimpregnert tre