Økt forsyningssikkerhet til Lovund

Det er nå lagt ny forsyningskabel til Lovund for å ivareta nye og eksisterende kunder

Lovund


Siden fremtidig effektbehov på Lovund og tilknyttede områder ikke er kjent, er utbyggingen delt opp i to faser. 

I fase 1 er det nå etablert en ny sjøkabel mellom Lovund og Kvina. Kabelen er 41 km lang og kan overføre 10MW

I fase 2 etableres det 36 kV transformering i Øresvik og på Lovund, 2 km ny 36 kV luftlinje mellom Øresvik og Kvina og sjøkabelen med tilhørende anlegg
spenningssettes med 36 kV. Dette dobler overføringskapasiteten til ca 20 MW.

Relaterte artikler