Sammen for et helt elektrisk Nord-Norge

Arva har om lag 120 000 kunder og er et av Norges største nettselskap. Vi driver, fornyer og vedlikeholder strømnettet i store deler av Nordland og Troms. Hovedkontoret er i Bodø.

Davvisámegiell
06.11.201813:12 Frida Berg

Ordet Arva stammer fra nordsamisk og betyr energi og viljestyrke.

Det nye selskapet

I april 2020 offentliggjorde Troms Kraft og Bodø Energi enighet om å igangsette fusjonsforhandlinger for sine nettselskap Troms Kraft Nett og Nordlandsnett.


Begge disse nettselskapene var fra før blant landsdelens største, og er etter sammenslåingen landets sjette største nettselskap. 15. oktober 2020 ble det holdt generalforsamling i begge nettselskapene, hvor beslutningen om fusjon ble vedtatt, med effekt fra 1. januar 2021.


Troms Kraft er majoritetsaksjonær i det nye selskapet, mens Bodø Energi vil ha negativ kontroll i selskapet. I tillegg vil Dragefossen få en mindre aksjepost. Selskapet vil etter sammenslåingen inngå i Troms Kraft-konsernet. Det nye selskapet får hovedkontor i Bodø.

Og selv om vi er blitt større, skal vi fortsatt være like lokale. Arva vil ha hovedkontor i Bodø, med lokale kontorer fra Tonnes i syd, i Tromsø og til Lyngseidet i nord. Arva har nærmere 220 medarbeidere og mer enn 120 000 nettkunder.


Vi har sørget for sikker strømforsyning i Nordland og Troms i mer enn 100 år. Det skal vi fortsette med.


Historien til Nordlandsnett og Troms Kraft Nett er også historien om hvordan vi bygget landsdelen. Velstand og fremgang akselererte etter hvert som by og land fikk tilgang til strøm. Lokalt eierskap til prioriteringene ble ivaretatt gjennom kommunale og fylkeskommunale eiere. Akkurat slik det også er i dag. Sammen står vi på kraftpionerens skuldre, og sammen bygger vi en felles bærekraftig fremtid.